Komunikat po spotkaniu z Panem Maciejem Truskolaskim z Sky Club

W dniu 03.10.2011 odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu OSAT – Joanny Kucińskiej oraz Artura Grocholskiego z przedstawicielami Sky Club – panem Maciejem Truskolaskim – Prezesem Zarządu, panią Aleksandrą Panuś – Kierownik Działu Agencyjnego oraz Radcy Prawnego reprezentującego Sky Club. Spotkanie było bardzo owocne i w jego wyniku ustalono szereg szczegółów o których strony powiadomią za…

Więcej

Stanowisko OSAT w sprawie aneksów do umów Sun&Fun Holidays

W dniu 19.09.2011 zarząd Sun&Fun Holidays dostarczył zainteresowanym Agentom aneksy do umów agencyjnych. Zaproponowana wersja aneksu została pozytywnie oceniona przez ekspertów, co pozwala zarządowi OSAT na rekomendowanie jej do podpisania przez Agentów. Zaproponowany przez zarząd Sun&Fun aneks w pełni zabezpiecza obie strony umowy oraz szczegółowo określa zasady współpracy agencyjnej. Jednocześnie Zarząd OSAT pragnie podziękować firmie Sun&Fun za…

Więcej

Spotkanie konsultacyjne z prezesem Sun&Fun Holidays – Warszawa, 21.09.2011

W dniu 21.09.2011 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu OSAT – Artura Grocholskiego i Andrzeja Gryżewskiego z Panem Semir Ben Hadj Hamouda, Prezesem Zarządu Sun&Fun. Na spotkaniu przeanalizowano zapisy aneksu do umowy agencyjnej zaproponowanego Agentom przez Sun&Fun w dniu 14.09.2011r. W wyniku spotkania uzgodniono, że przesłane 14.09.2011 aneksy tracą ważność i nie wymagają podpisu agentów.…

Więcej

Komunikat po spotkanie konsultacyjnym z PZOT

W piątek 16 września na spotkaniu OSAT reprezentowanym przez Monikę Hiszpańską i Marka Kamieńskiego – Wiceprezesów, z PZOT – reprezentowanym przez Krzysztofa Piątka – Prezesa, omówiono i wstępnie uzgodniono stanowiska w następujących sprawach: Obie organizacje chcą wspólnie doprowadzić do standaryzacji umów zawieranych z klientami oraz standaryzacji umów agencyjnych. Umowy agencyjne powinny zawierać : gwarancję równości…

Więcej

Spotkanie konsultacyjne z PZOT

W dniu 16.09.2011 w Warszawie odbyło sie spotkanie przedstawicieli zarządu OSAT – Moniki Hiszpańskiej i Marka Kamieńskiego z Prezesem Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Panem Krzysztofem Piątkiem, na którym obie organizacje uznały konieczność wspólnych uzgodnień i konsultacji w zakresie regulacji współpracy touroperator-agent. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się w przyszłosci do polepszenia tych relacji i pozytywnie…

Więcej

Śniadanie prasowe UOKiK

W dniu 18.07.2011 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa – „Śniadanie prasowe UOKiK” na którym został zaprezentowany raport z kontroli działalności organizatorów turystyki. W konferencji z ramienia OSAT uczetniczyli przedstawiciele zarządu Tomasz Kolaszyński i Marek Kamieński. Relację z konferencji można zobaczyć tutaj. W wyniku rozmów roboczych zarządu OSAT z panią Prezes UOKiK – Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel…

Więcej