Pomoc prawna dla Członków OSAT

Działalność gospodarcza z poszanowaniem otoczenia prawnego jest dla samego Stowarzyszenia, jak i jego członków priorytetem. Mamy jednak świadomość, iż samodzielne poruszanie się w dość skomplikowanej i zmieniającej się materii prawnej bywa niekiedy dla niewielkich przedsiębiorstw kłopotliwe. Nasza wiedza, doświadczenie, jak i chęć kształtowania partnerskich relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami rynku turystycznego sprawia, iż chętnie podejmujemy się pomocy prawnej dla naszych członków.

Od początku swej działalności OSAT przykładał dużą wagę do analizy otoczenia prawnego sektora usług turystycznych w Polsce. Wielokrotnie aktywnie byliśmy ciałem doradczym licznych konsultacji prawnych na różnych szczeblach. Jednym z naszych największych osiągnięć było wprowadzenie korzystniejszych rozwiązań tzw. procedury „chargeback” w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez touroperatora.

Usługi turystyczne w Polsce podlegają regulacji licznych przepisów prawnych, z którymi w pracy swej stykają się agenci turystyczni. Podstawowym aktem normatywnym regulującym sektor turystyki w Polsce jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 04.223.2268 z późniejszymi zmianami), która jest implikacją Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 1990 r w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG). Ustawa ta sama w sobie określa zadania jak i odpowiedzialność przedsiębiorcy jakim jest agent turystyczny. Jednak poza samą Ustawą o usługach turystycznych istnieje szereg innych aktów prawnych z którymi stykają się agenci turystyczni w swej codziennej pracy. Z racji tej, iż agenci turystyczni sprzedają imprezy turystyczne i imieniu i na rzecz organizatorów turystyki – touroperatorów, muszą znać także przepisy regulujące tę działalność. Tematyka otoczenia prawnego jest zatem dość rozległą dziedziną, która OSAT stale stara się przybliżać swoim członkom.