Razem możemy więcej!

To hasło przyświecało założycielom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych – OSAT. Zostało ono oficjalnym mottem stowarzyszenia i doskonale oddaje jego najważniejsze założenie – współpracę w celu poprawy warunków funkcjonowania polskiego rynku usług turystycznych, w tym ważnego jej ogniwa – agentów turystycznych. OSAT to pierwsze w Polsce Stowarzyszenie zrzeszające Agentów Turystycznych.

Co roku do Stowarzyszenia dołączają nowi członkowie, dzięki czemu z każdym dniem rośniemy w siłę. Tym samym rośnie również ranga OSAT w negocjacjach z Touroperatorami i innymi podmiotami działającymi na rynku turystycznym. Obecnie w Stowarzyszeniu aktynie działa około 350 Członków. Nasza współpraca odbywa się na kilku płaszczyznach:

Agent – Agent

Każdy członek OSAT zobligowany jest do zaakceptowania i podpisania Kodeksu Dobrych Praktyk. To zbiór kilku zasad współpracy zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, które pozwalają nam konkurować ze sobą uczciwie i w zgodzie z prawem oraz umowami agencyjnymi. Razem dyskutujemy i wprowadzamy zmiany w naszej branży, dzięki którym pracuje się lepiej, łatwiej i przede wszystkim bezpieczniej.

Agent – branża

OSAT w imieniu i na rzecz swoich Członków negocjuje indywidualnie ustalane profity współpracy z innymi podmiotami działającymi w naszej branży. W przypadku Touroperatorów udało nam się w kilkunastu już przypadkach zapewnić Członkom korzystniejsze warunki współpracy. Z reguły są to korzystniejsze zapisy w umowach agencyjnych czy lepsze warunki finansowe. Współpracujemy też z innymi firmami z naszego otoczenia. Będąc w OSAT możecie liczyć na korzystne warunki współpracy, np. z firmami zapewniającymi rozwiązania informatyczne – MerlinX, CRM Sykon, czy z firmami szkoleniowymi. Obecnie OSAT ma zawartych blisko 30 umów partnerskich!

OSAT – Agent

OOgólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych zapewnia też kompleksową pomoc dla swoich członków. Możecie zgłosić się do nas po poradę prawną, zgłosić problem z Touroperatorem, lub klientem. Zajmujemy się sprawami indywidualnymi jak też takimi, które dotyczą całej branży, jak procedura Chargeback czy praca komisji Sejmowej ds. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.