Składki członkowskie w OSAT

Składka roczna dla członków OSAT w roku bieżącym wynosi 500 zł

Konto Pekao S.A.:
Nr konta : 52 1240 6348 1111 0010 3946 3420

* Składki opłacane są za cały rok z góry lub dla nowo przyjętych członków od następnego m-ca po przyjęciu do końca roku kalendarzowego.

Opłata wpisowa, płatna jednorazowo to 1000 zł.