Spotkanie Zespołu roboczego ds. działań kryzysowych przy Konwencie Marszałków Województw

W dniu 26 lipca 2012 r. uczestniczyliśmy   w pracach  Zespołu roboczego ds. działań kryzysowych w turystyce przy Konwencie Marszałków Województw RP. Spotkanie odbyło się w Warszawie  , w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  ,  miało  ono na celu omówienie bieżących wydarzeń, wymianę doświadczeń poszczególnych instytucji związanych z ogłoszeniem niewypłacalności przez organizatorów turystyki, analizę zabezpieczenia interesów klientów…

Więcej

Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Departament Turystyki

W dniu 23.07.2012 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Departament Turystyki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa: Minister – Pani Joanna Mucha Podsekretarz Stanu – Pani Katarzyna Sobierajska Dyrektor Departamentu Turystyki – Pani Maria Napiórkowska Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki – Pani Elżbieta Wyrwicz oraz Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych OSAT: Prezes Zarządu OSAT – Pan Artur Grocholski…

Więcej

Debata – Jaka jest kondycja polskich organizatorów turystyki ? – zobacz przebieg debaty

Czy można lepiej zabezpieczyć klientów przed niebezpieczeństwem upadku wybranego przez nich biura? Gdzie są realne problemy tego sektora działalności gospodarczej? Izba Turystyki RP, Polska Izba Turystyki, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Redakcja TTG Polska, Stowarzyszenie Polskich Mediów i Warszawska Izba Turystyki oraz oczywiście Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych OSAT spotkały się na debacie. Relację z przebiegu debaty…

Więcej

Nie ma się czego bać – Prezes Artur Grocholski w TV Orion

Przy wybieraniu ofert turystycznych trzeba zachować trzeźwość myślenia. Doświadczony agent dobrze doradzi, a często warto umieć „czytać między wierszami”. Gościem programu jest Artur Grocholski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

„ChargeBack” – o co tak naprawdę chodzi ?

Chargeback jest to obciążenie zwrotne, w wyniku którego następuje zwrot pieniędzy z konta sprzedawcy (towaru czy usług) na konto posiadacza karty. Procedura ta dostępna jest zarówno w organizacji VISA jak i MasterCard. Banki o możliwościach składania reklamacji na dokonaną transakcję kartą zazwyczaj nie informują (wyjątek stanowią Bank Zachodni WBK oraz Inteligo). Procedurę chargeback w imieniu…

Więcej