Nie ma się czego bać – Prezes Artur Grocholski w TV Orion

Przy wybieraniu ofert turystycznych trzeba zachować trzeźwość myślenia. Doświadczony agent dobrze doradzi, a często warto umieć „czytać między wierszami”. Gościem programu jest Artur Grocholski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

„ChargeBack” – o co tak naprawdę chodzi ?

Chargeback jest to obciążenie zwrotne, w wyniku którego następuje zwrot pieniędzy z konta sprzedawcy (towaru czy usług) na konto posiadacza karty. Procedura ta dostępna jest zarówno w organizacji VISA jak i MasterCard. Banki o możliwościach składania reklamacji na dokonaną transakcję kartą zazwyczaj nie informują (wyjątek stanowią Bank Zachodni WBK oraz Inteligo). Procedurę chargeback w imieniu…

Więcej

Pismo do Związku Banków Polskich

Po konsultacjach z przedstawicielami Związku Banków Polskich zarząd OSAT wystosował pismo opisujące problem zagrożenia Agentów Turystycznych odpowiedzialnością finansową w przypadku upadku organizatora. Pismo otwiera proces prac nad wypracowaniem wspólnego rozwiązania pozwalającego zabezpieczyć interesy Agentów.

Pismo do URM, MF oraz MSiT

Pismo do Urzędu Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawiające stanowisko Agentów Turystycznych w sprawie uregulowań prawnych branży oraz prośba o wsparcie działań i inicjatyw mających na celu zmianę aktualnego stanu prawnego.