Współpraca Agent – Touroperator

Wierzymy, iż współpraca na linii agent turystyczny – touroperator połączona z wzajemnym zrozumieniem własnych interesów jest najlepszym sposobem rozwoju rynku zorganizowanych imprez turystycznych w Polsce. Stałe więc dążymy do wzmacniania tych relacji z poszanowaniem prawa, wzajemnych racji czy interesów. Jesteśmy grupą kilkuset odrębnych podmiotów gospodarczych – głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy jednak wspólnie dążyć do poprawy warunków funkcjonowania rynku turystycznego z korzyścią dla nas samych, touroperatorów i przede wszystkim naszych wspólnych klientów.

Zarówno agenci turystyczni jak i touroperatorzy są sobie wzajemnie potrzebni i mają wspólne interesy. Chcąc zapewniać wspólnym klientom udane i bezpieczne wakacje klientom dążymy do jak najgłębszej współpracy na tej płaszczyźnie.

Dotychczas udało nam się podjąć zaawansowane rozmowy z kilkunastoma touroperatorami, czego efektem były liczne rozwiązania pogłębiające wzajemną współpracę. W przyszłości w dalszym ciągu zachęcać będziemy kolejne podmioty do wspólnych działań zgodnych z naszym głównym mottem – Razem możemy więcej. Otwarci też jesteśmy na wszelkie propozycje, pomysły czy uwagi odnośnie współpracy na linii agent turystyczny – touroperator, które pozytywnie mogłyby kształtować nasze wzajemne relacje.

Stowarzyszenie OSAT jest wyrazicielem opinii kilkuset swoich członków. Reprezentacja taka pozwala na silne przedstawicielstwo polskiego rynku agencyjnego we wzajemnych stosunkach z touroperatorami i możliwość wpływu na ewoluujący nieustannie rynek usług turystycznych w Polsce.