Analiza funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych – pismo MSiT

Poniżej prezentujemy pismo pismo Pani Minister, Katarzyny Sobierajskiej zawierające prośbę o udział w dokonaniu oceny ustawy o usługach turystycznych. Ponieważ jako OSAT bierzemy czynny udział w pracach prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie swoich uwag i opinii na adres osat@osat.pl.

 

 

Komunikat po spotkaniu w MSiT z przedstawicielami operatorów płatności elektronicznych

W dniu 02 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu OSAT w MSiT z przedstawicielami ministerstwa oraz firm obsługujących karty płatnicze. Spotkanie było bardzo merytoryczne chociaż nie obyło się bez elementów emocjonalnych. Co prawda nie udało się „wymusić” na przedstawicielach operatorów płatności, szybkich decyzji o zmianach to jako sukces możemy uznać: rozpoczęcie procesu zmiany…

Więcej

Pismo do syndyka masy upadłościowej BBPT S.A. (Triada S.A.) w sprawie zwrotu weksli

Po przeprowadzonych konsultacjach z syndykiem masy upadłościowej BBPT S.A. (dawna Triada S.A.) uzyskaliśmy informację, iż temat zwrotu weksli dla Agencji Turystycznych nie był jeszcze w żadnym aspekcie rozpatrywany.

Dlatego Zarząd OSAT postanowił wystąpić z oficjalnym pismem do Syndyka z prośbą o ustalenie terminu oraz zasad zwrotu weksli.

Treść pisma:

ChargeBack – spotkanie w MSiT

W dniu 27.07.2012 wMinisterstwie Sportu i Turystyki – Departament Turystyki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. chargeback pod patronatem Pani Podsekretarz Stanu Katarzyny Sobierajskiej. W spotkaniu udział wzięli: Przedstawiciele VISA, przedstawiciele MasterCard, Jędrzej Grodzicki – Sekretarz, Doradca Prezesa ZBP; Członkowie Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Przedstawiciele Banków, WIT oraz Pani Z-a Dyrektor departametu Turystyki Elżbieta Wyrwicz. Z ramienia…

Więcej

Podziękowanie za udział w debacie o polskich organizatorach turystyki wyjazdowej.

Poniżej przedstawiamy pismo przesłane przez organizatorów debaty „Jaka jest kondycja polskich organizatorów turystyki”. Poniżej przedstawiamy także relację zamieszczoną na łamach serwisu www.rp.pl. „Szanowni Państwo, w imieniu Izby Turystyki RP,  Polskiej Izby Turystyki, Polskiego  Związku Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  Agentów Turystycznych OSAT, Stowarzyszenia Polskich Mediów, Warszawskiej  Izby Turystyki oraz Redakcji TTG Polska dziękujemy za  udział w…

Więcej

Spotkanie Zespołu roboczego ds. działań kryzysowych przy Konwencie Marszałków Województw

W dniu 26 lipca 2012 r. uczestniczyliśmy   w pracach  Zespołu roboczego ds. działań kryzysowych w turystyce przy Konwencie Marszałków Województw RP. Spotkanie odbyło się w Warszawie  , w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  ,  miało  ono na celu omówienie bieżących wydarzeń, wymianę doświadczeń poszczególnych instytucji związanych z ogłoszeniem niewypłacalności przez organizatorów turystyki, analizę zabezpieczenia interesów klientów…

Więcej

Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Departament Turystyki

W dniu 23.07.2012 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Departament Turystyki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa: Minister – Pani Joanna Mucha Podsekretarz Stanu – Pani Katarzyna Sobierajska Dyrektor Departamentu Turystyki – Pani Maria Napiórkowska Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki – Pani Elżbieta Wyrwicz oraz Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych OSAT: Prezes Zarządu OSAT – Pan Artur Grocholski…

Więcej

„ChargeBack” – o co tak naprawdę chodzi ?

Chargeback jest to obciążenie zwrotne, w wyniku którego następuje zwrot pieniędzy z konta sprzedawcy (towaru czy usług) na konto posiadacza karty. Procedura ta dostępna jest zarówno w organizacji VISA jak i MasterCard. Banki o możliwościach składania reklamacji na dokonaną transakcję kartą zazwyczaj nie informują (wyjątek stanowią Bank Zachodni WBK oraz Inteligo). Procedurę chargeback w imieniu…

Więcej