Wezyr Holiday spotkanie konsultacyjne

Pismo do Prezesa Wezyr Holidays z prośbą o spotkanie konsultacyjne

Temat: Wezyr Holiday spotkanie konsultacyjne

W odpowiedzi na pismo OSAT, przedstawiciel Wezyr Holidays – Pan Marcin Tułaczko potwierdził spotkanie 06.10.2011 r.